Termeni și Condiții

“Super 12”

 

Capitolul 1 Denumirea Organizatorului(ilor)

Website-ul super12.ro este proprietatea MEDIA SKY SERV SRL, o societate comercială romană înregistrată la ONRC București Sector 1 sub nr. J40/12206/2021, CIF 16231532 deținătoare a licenței de afiliat obținută prin Decizia 945 /30.05.2016 emisă de ONJN, denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Organizatorii au hotărât desfășurarea promoției „Super 12” („Promoția”).
Regulamentul de Joc al „Super 12” este disponibil pe https://super12.ro/regulament-super12.html

Capitolul 2 Termenele Promoției

Promoția va începe în data de 25 decembrie 2019 și va continua pe o perioadă nedeterminată.

Ne rezervăm dreptul de a înceta Promoția înainte de expirarea perioadei promoționale, pentru orice motive, dar fără limitare, precum și pentru acele situații în care se impun motive de securitate, pentru respectarea unor dispoziții legale sau ale autorităților de reglementare, în situații de abuzuri, fără ca aceste motive sa constituie o limitare a dreptului Organizatorului(ilor) de a înceta Promoția, precum și în orice alte situații în care Promoția nu mai poate fi realizată în condițiile avute în vedere la data începerii acesteia, din motive excepționale.

La data înscrierii în Promoție, va fi considerat că ați consimțit în mod expres și necondiționat la acești Termeni și Condiții și a Regulamentului de Joc.

Orice solicitare de participare la Promoție, după data încetării acesteia, indiferent de motive, nu va fi luată în considerare. Prin urmare, orice sesizare și/sau notificare și/sau reclamație din partea Participanților cu privire la prezenta Promoție, după data și ora menționată anterior, va fi respinsă de Organizator(i) ca fiind neîntemeiată.

Capitolul 3 Condiții de eligibilitate

Participarea la Promoție este supusă următoarelor condiții:

 1. Nu este permisă participarea la Promoție niciunei persoane cu vârsta sub 18 ani. Pentru claritate, participantul trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți la data începerii Promoției. Ne rezervăm dreptul de a solicita orice dovadă a vârstei și identității în orice moment.
 2. Din motive de securitate și verificare, ne rezervăm dreptul de a limita participarea la această Promoție pentru un singur participant pentru fiecare adresă IP / terminal / dispozitiv mobil.
  Pentru astfel de situații, vor fi retrase toate beneficiile pe care le-ați primit sau pentru care ați fi eligibil să le primiți în cadrul Promoției.
  Un participant se poate înscrie pentru a participa la Promoție o singură dată.
 3. Sunt eligibile a participa la Promoție numai persoanele care au calitatea de membru înregistrat și care dețin (și mențin pe toată durata Promoției) un cont activ în aplicația Super12.
 4. Nu sunt eligibili la prezenta Promoție, angajații Organizatorului(ilor), precum rudele și/sau afinii acestora până la gradul IV (Rude și/sau afinii ale acestora până la gradul IV: părinți/ frați/ surori/ copii, soț/ soție), partenerii Organizatorilor implicați în derularea campaniei, acționarii/asociații și membrii echipei manageriale ai Organizatorului(ilor), precum și/sau orice alte persoane care ar putea avea o legătură directă cu Promoția.
 5. Participantul trebuie să nu fi trimis către Organizator(i), o cerere în scris, prin care să îi anunțe ca nu dorește să participe la Promoțiile Organizatorilor.

Capitolul 4 Crearea contului

Pentru a accesa Promotia, fiecare Participant trebuie să își creeze un cont. Contul participantului poate fi creat prin descărcarea aplicației „Super 12” din Google Play sau Apple Store („Serviciile”).
La crearea contului, sunteți de acord sș furnizați informații reale și exacte. De asemenea, sunteți de acord să mențineți exactitatea datelor transmise. Dacă ați furnizat informații neadevarate, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a vă închide contul și de a vă suspenda utilizarea oricaror servicii.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei contului dvs. și aveți obligația să ne anunțați
orice utilizare neautorizată sau suspectă a contului dvs. Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate actele sau omisiunile care apar pe contul dvs. în timpul utilizării parolei.

Conturile multiple vor fi închise. Se admite o singură participare pentru fiecare persoană eligibilă la Promoție.
Dacă avem motive rezonabile să credem că au fost deschise mai multe conturi de sau sub controlul aceleiași persoane, toate aceste conturi vor fi închise, iar participanții vor fi descalificați de la participarea la Promoție sau de la a primi orice premiu. Participanții trebuie să se înregistreze în nume propriu, iar orice participant care se va înregistra în numele oricărei alte persoane va fi descalificat de la Promoție.

Participanții vor fi considerați că au acceptat acești Termeni și Condiții și că au fost de acord să fie angajați de ei pentru a participa la această Promoție.

Pe lângă utilizarea specificată mai sus, Organizatorii vor folosi datele personale ale fiecărui participant în scopul executării acestei Promoții. Optând pentru a primi oferte și comunicări, sunteți de acord că Organizatorii precum și afiliații noștri pot utiliza detaliile pe care ni le oferiți pentru a vă contacta pentru servicii și produse ce pot fi de interes. Pentru informații suplimentare despre modul în care folosim informațiile dvs., puteți consulta Politica noastră de confidențialitate și cookie-uri disponibilă aici https://super12.ro/politica-cookie.html .

Capitolul 5 Garanții

Accesând Serviciile, sunteți de acord să nu utilizați Serviciile într-o manieră care:

 1. Este concepută pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software, computer, hardware sau echipament de telecomunicații (inclusiv cu viruși software sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe);
 2. Interferează sau perturbă Serviciile, alte servicii conectate cu Serviciile, sau interferează în orice mod cu operațiunile sau furnizarea Serviciilor;
 3. Încalcă orice drept de autor, marcă comercială, secret comercial, brevet sau alt drept al oricărei părți sau defăimează sau încalcă drepturile de publicitate sau confidențialitatea oricărei persoane;
 4. Utilizează roboți, informații artificiale sau alte mijloace automate pentru a manipula orice aspecte ale Serviciilor;
 5. Constă în orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „mail junk”, „spam”, „scrisori în lanț”, „scheme piramidale” sau orice altă formă de solicitare;
 6. Cauzează (integral sau parțial) pierderi ale serviciilor furnizorilor de servicii de internet sau ale oricăror furnizori;
 7. Redirecționează către materiale sau alt conținut, direct sau indirect, la care nu aveți dreptul de a redirecționa;
 8. Este falsă, înșelătoare, dăunătoare, amenințătoare, abuzivă, hărțuitoare, defăimătoare, vulgară, obscenă, calomnioasă, invazivă sau cu privire la confidențialitatea altuia, etc. așa cum poate fi apreciată de către Organizatori, la propria discreție;
 9. Copiază, modifică, creează o lucrare derivată, inginerie inversă, decompileaza sau încearcă să extragă codul sursă al software-ului care stă la baza Serviciilor sau a oricărei părți a acestuia;
 10. Încalcă sau încurajează pe oricine să încalce acești Termeni, Politică de confidențialitate, Politică de cookies; sau
 11. Încalcă sau încurajează să încalce orice lege, reglementare sau legislație locală, națională sau internațională aplicabilă.

Capitolul 6 Desfășurarea Promoției

În vederea participării la Promoție, Organizatorii vor afișa în aplicația Super12 în fiecare săptămână, mai multe grile, formate din 12 evenimente.

Grilele „Super 12” sunt compuse din selecții de evenimente sportive, nu includ pariuri, mize sau alte jocuri de noroc.

Fiecare publicare, indiferent de frecvență, va fi considerată ca fiind o nouă etapă.

Participanții la Promoție trebuie doar să își creeze contul în condițiile expuse în Termeni și Condiții și să indice rezultatul evenimentelor din grilele „Super 12”, respectiv 1, x, 2, fără a achita nicio sumă, plasa o miză sau alte asemenea.

Pentru fiecare eveniment, rezultatul definitiv va fi cel luat în considerare că fiind cel de la finalul timpului regulamentar de joc.
Pentru fiecare eveniment care intră în componenta grilei „Super 12”, participantul trebuie să indice rezultatul final:
– 1: echipa gazdă câștigă evenimentul;
– X: evenimentul s-a încheiat la egalitate;
– 2: echipa oaspete câștigă evenimentul.

Capitolul 7 Reguli de participare

Opțiunile participanților sunt considerate valide din momentul înregistrării, conform acestor reguli. Participantul poate să își exprime opțiunea exclusiv pe o singură grilă, pentru care selecțiile sunt în curs de înregistrare (deschise). Opțiunile nu vor putea fi înregistrate după data și ora specificate.
Înainte de a confirma și închide fereastra cu rezultatele indicate, participantul are obligația de a verifica cu atenție, orice reclamație ulterioară nefiind luată în considerare.
În cazul în care este disponibil butonul de „editare” atunci participantul poate să modifice selecțiile făcute înainte de data începerii primului eveniment. 
Detaliile grilei și a opțiunilor sunt disponibile în secțiunea „istoric”.
În caz de litigiu, doar informația salvată în istoric și în sistemul informatic al Organizatorului(ilor) va fi considerată ca fiind autentică.

Capitolul 8 Premiul

Valoarea fondului de premiere pentru fiecare etapă, unde etapa se consideră perioada în care este valabilă o grilă „Super 12” publicată este de 10.000 ron. Premiile nu vor fi acordate mai târziu de dată de 20 a lunii următoare în care are loc etapa.
Va fi considerat câștigător, participantul care a indicat în mod corect TOATE cele 12 rezultate din grila „Super 12” aferente etapei la care a participat.
Pentru claritate: participanții care au indicat ca fiind corecte mai puțin de 12 rezultate, vor fi considerați ca fiind necâștigători.
Pentru situațiile în care vor exista mai mulți participanți ce au indicat în mod corect rezultatele grilei „Super 12” pentru etapa respectivă, premiul se va împărți în mod egal între câștigători.
Orice participant are posibilitatea de a invita alte persoane să participe la SUPER12. În situația în care un participant invitat a câștigat premiul unei etape, participantul care a trimis invitația respectivului câștigător va primi 10% din valoarea premiului câștigat de participantul invitat.
Premiul este netransferabil și nu poate în niciun caz fi acordat sau cedat niciunei alte persoane în afară de câștigătorul respectivei etape. 
Câștigătorii vor fi contactați în termen de 48 de ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, când termenul de contactare este de 72 de ore, pe email sau prin sms, la datele comunicate la crearea contului. Câștigătorii vor putea revendica premiul în termen de maximum 7 zile de la expedierea primului e-mail și/sau sms, în caz contrar fiind descalificați. În cazul în care există un singur câștigător, iar acesta nu își revendică premiul, valoarea acestuia se anulează și nu va fi reportat. În situația în care sunt mai mult câștigători și unul sau mai mulți nu își revendică premiul, acesta se va împărți în mod egal între câștigătorii ce au confirmat.
Plata premiului se va efecuta exclusiv prin transfer bancar, în contul bancar nominal comunicat de către câștigător(i). Dovada contului bancar se va efectua cu extras de cont bancar, nu mai vechi de 3 zile de la data contactării câștigătorului, emis de banca emitentă a acestuia. Nu se acceptă plata premiilor în contul bancar al unei alte persoane, alta decât câștigătorul.
Spezele bancare și orice alte costuri cu privire la efectuarea/transferul plății premiului vor fi suportate de către câștigător(i).
Plata premiului către Câștigător se va realiza DOAR după verificarea datelor de identificare ale acestuia. În acest scop, Câștigătorul va prezenta un act de identitate valabil (buletin/carte de identitate). În cazul în care Câștigătorul refuză să prezinte actul de identitate, acesta nu va putea beneficia de Premiul câștigat, premiul acestuia anulându-se în aceleași condiții că cele expuse anterior.
Câștigătorii au obligația de a pune la dispoziția Organizatorilor un material video despre participarea la Promoție și câștigarea premiului. În cazul refuzului realizării materialului video sau în cazul în care Câștigătorul refuză să semneze procesul verbal de acordare a premiului, acesta nu va putea beneficia de Premiul câștigat. 
Ne rezervăm dreptul să anulăm sau retragem beneficiile acordate în temeiul acestei Promoții la orice moment, fără nicio altă răspundere sau obligație (pecuniară sau de altă natură) dacă un participant face obiectul vreunei investigații de către o autoritate guvernamentală sau în cazul închiderii și/sau suspendării contului sau. 
Toate prevederile prezentului regulament care, prin natura lor, supraviețuiesc terminării sau expirării Promoției pentru a-și produce efecte și a-și atinge scopul vor rămâne în vigoare atâta timp cât este necesar acestui scop.

Capitolul 9 Publicarea rezultatelor

Doar rezultatele sportive publicate de Organizatori pot fi utilizate pentru a determina câștigătorii și numărul acestora. Nu se acceptă reclamații cu privire la modificările ulterioare ale rezultatelor sportive indiferent de dată, natură sau motivația solicitării.

Rezultatele sunt publicate după încheierea ultimului eveniment din grila „Super 12” pentru fiecare etapă în parte. Publicarea se efectuează la 24 de ore după încheierea ultimului eveniment, sub condiția ca toate rezultatele grilei să fie furnizate oficial de autoritățile sportive relevante.

În caz că rezultatul unuia sau mai multor meciuri nu a fost publicat oficial la 24 de ore de la data estimată de încheiere a grilei, se vor aplica regulile de anulare definite la capitolul „Anularea unui eveniment sau a unei grile de selecții”.

În caz că rezultatul publicat este greșit, ca urmare a unei erori comise de sursa de referință utilizată de Organizator(i), rezultatul respectiv va fi modificat de îndată ce a fost sesizată eroarea. Participanții care au fost declarați necâștigători în mod eronat, vor fi declarați câștigători, dacă prin urmare a corecțiilor au selectat corect rezultatul celorlalte evenimente din grila „Super 12” aferentă etapei la care au participat.
Orice corecție cu privire la rezultate publicate greșit se va putea efectua înăuntrul termenului de 48 de ore, pentru contactarea câștigătorilor. Orice erori apărute sau sesizate după expirarea acestui termen nu vor mai fi luate în considerare.

Capitolul 10 Anularea unui eveniment sau a unei grile cu selecții

În cazul în care ora mai multor evenimente este modificată înainte de începerea perioadei de înregistrare a opțiunilor de către participanți (meciurile vor începe înainte de încheierea perioadei de înregistrare a opțiunilor stabilite anterior), Organizatorul(îi) își rezervă dreptul de a păstra evenimentele, prin devansarea perioadei de înregistrare a opțiunilor, astfel încât grila(elel) să poată fi menținută(e).

În caz de fraudă sau suspiciune de fraudă în raport cu un eveniment sportiv, Organizatorul(îi) își rezervă dreptul de a anula meciul în cauză; în astfel de situații, toate opțiunile vor fi stabilite ca având rezultat corect pentru evenimentul respectiv.

Capitolul 11 Impozite și taxe

Organizatorii se obligă să calculeze și să vireze la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Capitolul 12 Litigii și reclamații

Orice dispută derivând din sau în legatură cu această Promoție vor fi soluționate prin înțelegere amiabilă între părți. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la o astfel de înțelegere amiabilă, disputele vor fi deferite instanțelor competente române de la sediul Organizatorilor.

Capitolul 13 Temeiul legal

Prezenta Promoție se desfășoară conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată.

Capitolul 14 Confidențialitatea datelor

Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții sunt de acord că numele, prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail, numărul de telefon cât și eventualele fotografii sau filmări (care conțin imaginea și/sau vocea acestora), să poată fi folosite în scop promoțional și eventual să fie publicate de Organizatori în diverse mijloace media, fără plata unor compensații materiale. Orice încercare de fraudă va fi sancționată cu neacordarea Premiului și sesizarea organelor de cercetare penală.

Toți câștigătorii sunt considerați a ne acorda, și ne acordă (atât nouă, cât și afiliaților noștri) prin participarea la Promoție, o licență exclusivă, perpetuă, gratuită, irevocabilă, la nivel global pentru a le folosi numele, răspunsurile și înfățișarea/imaginea, precum și pentru a reproduce, replica, distribui, afișa public, executa public și efectua orice lucrări derivate bazate pe fotografiile și înregistrările video/audio a acestora realizate de noi și/sau împuterniciții noștri în timpul sau în legătură cu Activitățile Promoționale, în orice mediu online sau offline (indiferent dacă este cunoscut acum sau dezvoltat în viitor și incluzând – dar fără a fi limitat la – televizor, radio, Internet, webcasts, social media cum ar fi – fără limitare – Twitter sau Facebook). De asemenea, toți participanții renunță ca efect al participării la Promoție la orice pretenție împotriva noastră și/sau a afiliaților noștri derivând din cele de mai sus.

Scopurile utilizării bazei de date sunt: înmânarea premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activități de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse în baza de date a operatorului prin diverse mijloace de comunicare (inclusive e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege, cu acordul obținut în prealabil)
Organizatorii se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților săi, partenerilor săi contractuali, companiilor din același grup și autorităților publice, potrivit legislației.
Participanților la Promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:
– dreptul de acces la date;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul de opoziție în mod gratuit și facil, fără nicio justificare;
– dreptul la informare;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participanților, adresată în scris, semnată și datată, pe adresa Organizatorilor. Organizatorii, în cadrul termenului prevăzut de lege, respectiv în termen de 30 zile de la primirea solicitării, se obligă să transmită solicitantului un răspuns, prin care să:
· confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
· rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
· înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrării.

Pentru a-ti sterge contul si datele trimite-ne un email la [email protected] iar noi iti vom sterge contul in termen legal.

Capitolul 15 Forța majoră

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Promoției, aceștia vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. art.1634 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorii sunt obligați să comunice existența acestuia participanților la Promoție, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

*Forță Majoră, convenită că fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Capitolul 16 Răspunderi și garanții

Utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului se face pe propriul risc. Acest website este oferit astfel cum este disponibil, respectiv „AS IT IS” și „AS AVAILABLE”, fără reprezentări și garanții (spre exemplu, disponibilitate, acuratețe sau formă completă), Organizatorii, afiliații și furnizorii săi limitându-și răspunderea față de oricare și toate cele mai sus menționate.
În scopul utilizării Website-ului, sunteți singurul responsabil pentru obținerea, configurarea și întreținerea în orice mod a hardware-ului, software-ului, serviciilor de telefonie și a oricăror altor echipamente și servicii necesare pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza website-ul.
Accesând website-ul, sunteți de acord cu Limitarea Răspunderii. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile din această secțiune, va solicităm să încetați utilizarea Website-ului.
Internetul nu este un mediu sigur, fiind posibilă întreruperea, oprirea accesului, precum și încălcarea accidentală sau deliberată a securității și confidențialității informațiilor, ca urmare a unor situații în afara controlului nostru.
Astfel, utilizarea acestui Website poate fi afectată de numeroși factori în afara controlului Organizatorilor.
Organizatorii, Afiliații și Furnizorii nu vor fi responsabili față de dumneavoastră sau față de alte terțe părți pentru vreun prejudiciu suferit de dumneavoastră ca rezultat al oricărui eveniment dintre cele mai sus menționate și nici pentru niciun fel de prejudiciu suferit de dumneavoastră ca rezultat al oricărei defecțiuni operaționale, modificări sau retrageri a website-ului. În consecință, conținutului Website-ului este disponibil fără garanții, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita acuratețea, actualitatea și/sau integralitatea informațiilor furnizate.
Fără a aduce nicio limitare în legătură cu cele mai sus menționate, precum și în corelare cu legislația aplicabilă, Organizatorii, Afiliații și Furnizorii săi nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la faptul că:

 1. Website-ul va fi compatibil cu computerul dumneavoastră și cu echipamentele și software-ul asociat;
 2. Website-ul va fi disponibil sau va funcționa fără întrerupere sau nu va avea erori sau că vreuna dintre erori va fi corectată;
 3. Website-ul va corespunde cerințelor dumneavoastră;
 4. Informațiile conținute pe acest Website sau în legătură cu acesta vor fi corecte și complete;
 5. Faptul că unele sau anumite rezultate pot fi obținute prin intermediul utilizării acestui Website;
 6. Utilizarea Website-ului, descărcarea oricăror informații nu va genera viruși sau orice alte componente distructive sau disruptive.

Organizatorii, precum și reprezentanții, orice mandatari ai acestuia, inclusiv Afiliații și Furnizorii săi, nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră sau alte terțe părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, sau pentru alte prejudicii de orice altă natură în legătură cu utilizarea acestui website, orice conținut aflat pe website sau accesat prin utilizarea acestuia.
Recunoașterea și acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor din cadrul acestui document constituie o alocare corectă a riscurilor asumate și a răspunderii.
Sunt interzise linkurile către Website fără permisiunea scrisă explicită a Organizatorilor. „Framing-ul” (încadrarea Website-ului într-un alt site), mirroring-ul (copierea) Website-ului, scraping-ul (copierea de conținut de pe Wbesite și republicarea în altă locație) și alterarea datelor disponibile pe Website sau a conținutului acestuia în orice formă și prin orice metodă sunt strict interzise.

Capitolul 17 Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acest document puteți depune o solicitare la adresa de email: [email protected]